Οι Επανορθωτικοί Κύκλοι στο σχολικό περιβάλλον

Οι Επανορθωτικοί Κύκλοι στο σχολικό περιβάλλον

     

Στις 23 Φεβρουαρίου φιλοξενούμε τον Γεώργιο Παπαδόπουλο, Διαπιστευμένο Διαμεσολαβητή, Δικηγόρο και συντονιστή Επανορθωτικών Κύκλων, σε μια παρουσίαση των Επανορθωτικών Κύκλων ως μια μέθοδο διαχείρισης και επίλυσης συγκρούσεων στο σχολείο. Οι Επανορθωτικοί Κύκλοι προωθούν την ειλικρινή και εις βάθος επικοινωνία, το άνοιγμα της καρδιάς, την υπομονή και την ενεργητική ακρόαση. Εκφράζει τις αξίες της ομάδας που παίρνει μέρος στον Κύκλο και ενισχύει την αίσθηση της κοινότητας και τη συνεργατικότητα. 

Η εκδήλωση που αποτελεί μέρος του προγράμματος STEP FORWARD PROJECT (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, τους στόχους του, την πορεία του και πολλά περισσότεερα, αναζητήστε εδώ).

Θα λάβει χώρα στον φιλόξενο χώρο του Wellcommonhostel (πληροφορίες στην φωτογραφία που ακολουθεί αλλά για αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε την σελίδα στο facebook εδώ)

Η εκδήλωση πραγματοποιείται από την Α.Μ.Κ.Ε. INTER ALIA (πληροφορίες εδώ)

 

Leave a reply

newspaper templates - theme rewards