Συγκριτική θεώρηση δικαστικής διαδικασίας & διαμεσολάβησης

Συγκριτική θεώρηση δικαστικής διαδικασίας & διαμεσολάβησης

 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
11. Τραυματίζονται σοβαρότατα οι σχέσεις των αντιδίκων. 11. Εκτονώνονται οι αντιθέσεις, αποκαθίσταται και διασώζεται η σχέση των μερών. Συχνότατα, μάλιστα, ενισχύεται ή διευρύνεται.
1. Υψηλό κόστος διαδικασίας (γραμμάτια, αμοιβή δικηγόρου, 1. Οικονομικότερη διαδικασία (χαμηλό γραμμάτιο που πληρώνεται από
τυχόν επιδόσεις, κλπ)
2. Ο δικαστής αποφασίζει για την τύχη της διαφοράς. 2. Τα μέρη συνδιαμορφώνουν την επίλυση της διαφοράς τους.
3. Διαδικασία χρονοβόρα. Διαρκεί μήνες ή και πολλά χρόνια. 3. Διαδικασία πολύ σύντομη η οποία κρατά όσο θέλουν τα μέρη.
4. Διαδικασία δημόσια, ανοιχτή στον οποιονδήποτε. 4. Διαδικασία κλειστή, με παρουσία μόνο των μερών, των δικηγόρων τους και του διαμεσολαβητή.
5. Κάποιος χάνει και κάποιος κερδίζει. 5. Και οι δύο πλευρές είναι κερδισμένες, αφού το αποτέλεσμα είναι δικός τους καρπός.
6. Διαδικασία αντιδικίας κι άρα πολεμικής.
6. Διαδικασία στην οποία συζητάς (διαπραγματεύεσαι).
7. Τα μέρη δεν μπορούν να 'ακουστούν' όσο θα ήθελαν. 7. Τα μέρη είναι σε πρώτο πλάνο. Είναι οι πρωταγωνιστές. Εκθέτουν
Είναι διαδικασία που οι ενδιαφερόμενοι μιλούν μόνον τις απόψεις τους, τους προβληματισμούς τους δίχως ουσιαστικούς περιορισμούς
αν ερωτηθούν από έδρας.
8. Είναι διαδικασία επιβολής της άποψης του ενός. 8. Είναι διαδικασία κατάθεσης απόψεων που, μέσω διαπραγματεύσεων οδηγούν στην από κοινού διαμόρφωση λύσης αποδεκτής από όλους.
9. Διαδικασία πολύπλοκη και με γραπτό τύπο (με πολλούς 9. Διαδικασία απλή και κατανοητή. Έγγραφη μόνο η συμφωνία.
κινδύνους (τυχόν αοριστίες, αβάσιμα, κλπ).
10. Αυστηρότατος τύπος. Επιλύονται μόνο τα ζητήματα που 10. Επιλύονται όλες οι πλευρές/πτυχές της διαφοράς: οικονομικές,
αναφέρθηκαν στο δικόγραφο. νομικές, συναισθηματικές, κοινωνικές, εμπορικές, κλπ.

 

Leave a reply

Designed by WEB-ICON

newspaper templates - theme rewards