Doing democracy with Circles

Doing democracy with Circles

Δεν θα μπορούσε κάποιος να βρει ουσιαστικότερο βιβλίο για την προσέγγιση των Κύκλων. Κατά την προσωπική μου άποψη, το βιβλίο αυτό προσφέρει τόσο την θεωρητική γνώση όσο και την ειλικρινή παρουσίαση της εφαρμογής της μεθόδου σε πολλά διαφορετικά περιβάλλοντα.

Το εν λόγω βιβλίο παρουσιάζει την αποτελεσματικότητα των Κύκλων σαν έννοιας και μεθοδολογία αλλά και την χρησιμότητά τους στο επάγγελμα των public planners (των φορέων άσκησης πολιτικής θα λέγαμε -σε ελεύθερη απόδοση στη νεοελληνική γλώσσα). Εμπεριέχονται επίσης οι οπτικές γωνίες και οι απόψεις αρκετών διαφορετικών ανθρώπων από διαφορετικά υπόβαθρα και καταβολές (Ινδιάνων, εκπροσώπων από ομάδες αφρο-αμερικάνων, απλών καθημερινών Αμερικανών και Καναδών γειτόνων, ανθρώπων που είχαν προβλήματα με απαγορευμένες ουσίες, πρώην φυλακισμένων, δικαστών και λοιπών οργάνων της επιβολής του νόμου και της Τάξης, κλπ).

Ο πρόλογος του βιβλίου κερδίζει αμέσως τον αναγνώστη αφού ξεκινά με ένα πολύ αληθινό και υπαρκτό πρόβλημα-ερώτημα: «Μπορούμε να εκπληρώσουμε την υπόσχεση της Δημοκρατίας;». Αναφέρεται στο ευρύ φάσμα της επιλογής κάποιας από τις ήδη υπάρχουσες διαδικασίες της λήψης αποφάσεων ενώ συνεχίζει ακόμη πιο τολμηρά θίγοντας το θέμα της ύπαρξης σημαντικού κενού ανάμεσα στα δημοκρατικά ιδεώδη και στην εφαρμοσμένη δημοκρατία. Κι αφού αναλύσει το θεωρητικό τμήμα, προχωρά στην ουσία που είναι η καθημερινή πράξη: Πώς εφαρμόζεται η δημοκρατία στην πράξη; Πώς οι ιστορίες και τα βιώματα των ανθρώπων διαδραματίζουν ρόλο ουσιαστικό στην εφαρμογή της;

Κι αμέσως μετά, ξεκινά μια εξαιρετική παρουσίαση της έννοιας και της εφαρμογής των Κύκλων μέσα από τη βήμα-βήμα ανάλυση του κάθε σταδίου της διαδικασίας του Κύκλου. Παρέχονται άπειρες υποθέσεις εργασίας στις οποίες, το αδιέξοδο σημαντικών προβλημάτων που αντιμετώπιζαν οι φορείς άσκησης εξουσίας, αποφασίστηκε να αντιμετωπιστεί μέσα από το βίωμα της μεθόδου των Κύκλων. Βοηθούν πολύ τα αποσπάσματα από συνεντεύξεις των εκάστοτε εμπλεκομένων προσώπων της κάθε υπόθεσης ενώ ο αναγνώστης συμμετέχει με το δικό του προσωπικό τρόπο στη σταδιακή εξέλιξη του θέματος. Οι εικόνες-φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από την κάθε υπόθεση εργασίας συνδράμουν στην πραγματική συμπόρευση του αναγνώστη με τους συμμετέχοντες στον κάθε Κύκλο.

Οι Κύκλοι μπορούν να επιφέρουν ευεργετικές συνέπειες όχι μόνο στο επίπεδο της επίλυσης ενός προβλήματος αλλά και στην ουσιαστική (και εκ της βάσης) ενδυνάμωση της κοινωνίας ή του εκάστοτε κλειστού συστήματος στο οποίο θα χρησιμοποιηθούν αφού επαναπροσδιορίζει τον ίδιο τον άνθρωπο μέσα στο ίδιο του το περιβάλλον. Η χρήση του εργαλείου του διαλόγου, η ενίσχυση των διαπροσωπικών σχέσεων, η εφαρμογή των αξιών και των κατευθυντήριων γραμμών δεν μένουν γράμματα κενά: αποκτούν αληθινό νόημα αφού οι συμμετέχοντες στον κάθε Κύκλο αντιλαμβάνονται ότι πλέον έχουν φωνή! Μπορούν να εκφράσουν την δική τους αλήθεια αλλά και ταυτόχρονα να ακούσουν και την άποψη του συν+ανθρώπου μέσα σε ένα περιβάλλον όπου κανείς δεν είναι ανώτερος ή κατώτερος του άλλου.

Η αληθινή μετουσίωση κάθε υπόθεσης εργασίας σε βιωματική αποδοχή της πραγματικότητας καθιστά το παρόν βιβλίο σε ένα πασιφανέστατα ουσιαστικό βοήθημα για κάθε αναγνώστη: είτε έρχεται σε επαφή με τους Κύκλους για πρώτη φορά είτε έχει ήδη αποκτήσει τα δικά του βιώματα σε Κύκλο.

Το βιβλίο Doing democracy with Circles έχει γραφτεί από τους συγγραφείς Jennifer Ball, Wayne Caldwell και Kay Pranis. Η έκδοση την οποία διάβασα και σας παρουσιάζω είναι του 2010 και των εκδόσεων Living Justice Press της περιοχής St. Paul Minessota των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Κυκλοφορεί στην αγγλική γλώσσα και το προτείνω ένθερμα σε κάθε της ιστοσελίδας μας.

Leave a reply

newspaper templates - theme rewards