Προγραμματισμένες εκδηλώσεις τριμήνου (Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου 2020)

Προγραμματισμένες εκδηλώσεις τριμήνου (Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου 2020)

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε το πρόγραμμα με τις εκδηλώσεις που έχουν -ως στιγμής- προγραμματιστεί για τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο. Μπορείτε να τις δείτε στον πίνακα παρακάτω.

Συνδράμοντας κατά το μέτρο του δυνατού στον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού (αλλά κι άλλων μεταδοτικών ιών και ασθενειών), οι εκδηλώσεις θα γίνουν όλες με τηλεδιάσκεψη, δηλαδή εξ αποστάσεως, μέσω διαδικτύου. Για τις εκδηλώσεις αυτές θα χρησιμοποιήσουμε τις διαδικτυακές πλατφόρμες-προγράμματα Zoom και Skype.

Κάθε εκδήλωση θα ανακοινώνεται έγκαιρα στα social media. Μαζί με την ανακοίνωση θα δίνονται περισσότερες πληροφορίες για τη χρονική της διάρκεια, τη δομή και την πορεία της. Για τη συμμετοχή σας, καλό είναι μερικές ημέρες πριν να μας αποστέλλετε ένα μήνυμα ή e-mail ενημερώνοντάς μας για την παρουσία σας αλλά και για να σας αποστέλλουμε σχετικές οδηγίες για τα διαδικαστικά (τρόπος σύνδεσης, μέσο και πρόγραμμα τηλεδιάσκεψης, επίλυσης τυχόν αποριών και υποστήριξη τεχνική, κλπ).

Οι εκδηλώσεις που θα δείτε παρέχονται εντελώς δωρεάν. Σκοπός μας είναι η ουσιαστικότερη, διαδραστική επικοινωνία και η με πνεύμα προσφοράς κι αγάπης μετάδοση της γνώσης και της πληροφορίας.

Σε περίπτωση αδυναμίας πραγματοποίησης κάποιας εκ των εκδηλώσεων για λόγους ανωτέρας βίας, θα προηγηθεί ενημέρωση -όσο αυτό είναι εφικτό- έγκαιρη μαζί με την πρόβλεψη για τον επαναπροσδιορισμό της.

Leave a reply

newspaper templates - theme rewards