Χτίζοντας μια συνεργατικότερη κοινωνία (εκδήλωση)

Χτίζοντας μια συνεργατικότερη κοινωνία (εκδήλωση)

Τo Step Forward Project (εδώ το site) διοργανώνει την ακόλουθη εκδήλωση:

Οι κοινωνικο-οικονομικές, περιβαλλοντικές και πολιτικές προκλήσεις δημιουργούν εντάσεις και επιθετικές συμπεριφορές. Την ίδια στιγμή, δημιουργούνται ευκαιρίες συνεργασίας και εποικοδομητικού διαλόγου που μπορούν να φέρουν τους ανθρώπους πιο κοντά, να λύσουν τις διαφορές τους, να αποφασίσουν συλλογικά και να αντιμετωπίσουν τα διάφορα προβλήματα.


Τι θα γινόταν αν αυτές οι ευκαιρίες υπήρχαν και καλλιεργούνταν ήδη από το σχολείο; Πόσο διαφορετικά θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν προβλήματα στο σχολικό περιβάλλον, τόσο για κοινωνικά ζητήματα, όσο και για λειτουργικά θέματα του σχολείου.


Λάβετε μέρος στην διαδικτυακή παρουσίαση και συζήτηση που αποσκοπεί στην προώθηση μεθόδων επίλυσης διαφορών και λήψης αποφάσεων στο σχολείο, που όμως έχουν ευρεία εφαρμογή σε άλλους τομείς. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Zoom, χωρίς να απαιτείται κατέβασμα και εγκατάσταση της εφαρμογής.


Η Φιλίτσα Κορμπά (Πολιτικός Επιστήμονας, Διπλωματούχος Συντονίστρια Σοσιοκρατικών Συναντήσεων και Υποψήφια Συμβουλος Σοσιοκρατίας υπό Εποπτεία) θα μιλήσει για τη μέθοδο της Σοσιοκρατίας στο σχολείο: Τι είναι; Ποια τα οφέλη; Πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει; Σχετικές αναφορές.


Ο Γιώργος Παπαδόπουλος (Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής Υ.Δ.Δ.Α.Δ., Συντονιστής Επανορθωτικών Κύκλων, Δικηγόρος) θα μιλήσει για τη σχολική διαμεσολάβηση: Τι είναι; Ποια τα οφέλη; Τι χρειάζεται για να εφαρμοστεί; Σχετικές αναφορές.


Θα υπάρξει σύντομη παρουσίαση σχετικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Sustainable and Transformative Education for Participation in Democratic Life.


Θα δοθεί χρόνος σε όσους επιθυμούν για ερωτήσεις.


Παρακαλούμε, για την επιβεβαίωση της συμμετοχή σας και για να σας στείλουμε τις σχετικές οδηγίες σύνδεσης στην πλατφόρμα του Zoom, επικοινωνήστε με την Αμέρισσα Γιαννούλη στο giannouli@interaliaproject.com ή συμπληρώστε τη φόρμα εδώ.

Leave a reply

newspaper templates - theme rewards