Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

Ο θεσμός της διαμεσολάβησης στην Ελλάδα αφετηριάστηκε το 2010. Από τότε έως σήμερα μετρά σημαντικά βήματα προς τα εμπρός ενώ παράλληλα έχουν εκδοθεί και αρκετά σχετικά βιβλία. Πολλά από αυτά τα έχουμε ήδη παρουσιάσει και στο site μας.

Με γνώμονα δε πάντα το καλό του θεσμού, αλλά και την ενημέρωση των συναδέλφων, σήμερα σας παρουσιάζουμε το συλλογικό έργο “Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις” επιμέλειας της Δρος Άννας Πλεύρη, Επίκουρης Καθηγήτριας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Δικηγόρου στην Ελλάδα και στην Κύπρο, διαπιστευμένης διαμεσολαβήτριας και πιστοποιημένης εκπαιδεύτριας διαμεσολαβητών, στο οποίο η  Δρ Πλεύρη έχει συγγράψει η ίδια και μεγάλο μέρος της κατ’άρθρο ερμηνείας. Το εν λόγω έργο της Δρος Πλεύρη αποτελεί, κατά τη γνώμη μας, πόνημα-σταθμό στην πορεία του θεσμού της διαμεσολάβησης στη χώρα μας και στην επιστημονική και δογματική του ανάλυση διότι πέραν της εξαίρετης, συστηματικής και πλήρως επιστημονικής ανάλυσης του θεσμού, εκδόθηκε περίπου δύο χρόνια μετά την εφαρμογή του ισχύοντος νόμου για τη διαμεσολάβηση (Ν.4640/2019) απαντώντας παράλληλα σε πολλά, ενίοτε κρίσιμα και πρακτικά ερωτήματα που είχαν και έχουν ανακύψει κατά το διάστημα της εφαρμογής του.

Ο πλήρης τίτλος και υπότιτλος του έργου είναι: “Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Ερμηνεία κατ΄ άρθρο, άρθρων 1-31 του ν. 4640/2019 & των περί εξώδικης επίλυσης της διαφοράς άρθρων του ΚΠολΔ -116Α ΚΠολΔ περί διαμεσολάβησης με ενθάρρυνση του δικαστηρίου, 214Α ΚΠολΔ περί εξώδικης συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, 214Β ΚΠολΔ περί δικαστικής μεσολάβησης και 214Γ ΚΠολΔ περί προσφυγής σε διαδικασία διαμεσολάβησης’.

Με τη συνδρομή των καταξιωμένων νομικών και διαμεσολαβητών κου Νίκου Ανέστη, Δρος Αναστασίας Βεζυρτζή, Δρος Ζωής Γιαννοπούλου, κου Δημητρίου Μάντζου, κας Λουκίας Μαστροπέρρου και κας Ευδοκίας Σταυρουλάκη, παρουσιάζεται ο θεσμός της διαμεσολάβησης όχι μόνο σε θεωρητικό αλλά και σε πρακτικό επίπεδο, εξερευνώντας και ψηλαφίζοντας κάθε έκφανση, συσχέτιση, αλλά και σύνδεσή του με την πολιτική δίκη, με εκτενή ανάλυση σε όλα τα δικονομικά ζητήματα που ανακύπτουν.

Προσωπικά, το παρόν έργο μας βοήθησε πολύ, διότι κάθε άρθρο αναλύεται πλήρως και συνοδεύεται από πλούσια, ενημερωμένη νομολογία που έρχεται να συνδράμει καίρια στη μελέτη κάθε επιστήμονα και νομικού πάνω στην ουσιαστικότερη αντίληψη και κατανόηση εις βάθος αυτού του πολυδύναμου θεσμού.

Δεν θα μπορούσε να λείπει από το εξαίρετο αυτό έργο και η ανάλυση των άρθρων του ΚΠολΔ που αφορούν στην εξωδικαστική επίλυση των διαφορών. Στο πλαίσιο αυτό, τα άρθρα 116Α, 214Α, 214Β και 214Γ ΚΠολΔ αναλύονται και συσχετίζονται με τα άρθρα του ν.4640/2019 για τη διαμεσολάβηση, πράγμα πρωτότυπο, αλλά και απαραίτητο. Επίσης, η νομολογία που παρουσιάζεται στο έργο δεν περιορίζεται στα εγχώρια δικαστήρια, αλλά συμπεριλαμβάνει ενδιαφέρουσα σχετική νομολογία, βιβλιογραφία και αρθρογραφία και απο την αλλοδαπή. Επιπρόσθετα, στο έργο περιλαμβάνονται και εξαιρετικά χρήσιμα παραρτήματα σε σχέση με τον θεσμό της διαμεσολάβησης, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Θεωρώ πως το έργο αυτό της Επίκουρης Καθηγήτριας, Δρος Άννας Πλεύρη και των συνεργατών της πρέπει να κοσμεί τη βιβλιοθήκη του νομικού, του δικηγόρου, του δικαστή, αλλά και κάθε θεράποντος της επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών, ειδικά δε αν επιθυμεί να εμβαθύνει στο θεσμό της διαμεσολάβησης, στις δικονομικές της προεκτάσεις και στη σύνδεση του με την πολιτική δίκη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Σάκκουλα  Αθήνα-Θεσσαλονίκη (2021) και μπορείτε να το βρείτε τόσο online όσο και στα καταστήματα του εκδοτικού οίκου. Το συνιστούμε ενθέρμως.

Leave a reply

newspaper templates - theme rewards