Η σχολική διαμεσολάβηση

Η σχολική διαμεσολάβηση

%cf%83%cf%87%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%bc

Η σχολική διαμεσολάβηση έχει αρχίσει, με δειλά έστω βήματα, να εισάγεται σαν έννοια στην ελληνική κοινωνία. Γίνονται εκδηλώσεις σε επίπεδο δήμων, περιφερειών, ιδιωτικά ή και σε σχολεία. Το βιβλίο αυτό της Βάσως Αρτινοπούλου έρχεται να φωτίσει πτυχές σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση των φαινομένων σχολικής βίας αλλά και να αναπτύξει την διαδικασία της σχολικής διαμεσολάβησης καθεαυτής τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και στην πρακτική της εφαρμογή.

Εισάγει την έννοια της αποκαταστατικής δικαιοσύνης και την αντιπαραβάλλει με την τιμωρητική αντίθετη όψη της. Τις συγκρίνει και τις αξιολογεί τοποθετώντας τες σε πολλά πλαίσια, με πιο σημαντικό αυτό του κοινωνικού ελέγχου και της πειθαρχίας.

Πολύ αξιόλογο κι ενδιαφέρον είναι το τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου όπου αναπτύσσεται η φαινομενολογία της σχολικής βίας. Απαριθμούνται οι μορφές σχολικής βίας, τα χαρακτηριστικά θύτη και θύματος, οι συνέπειες της σχολικής βίας αλλά και οι παράγοντες επίδρασής της. Το επόμενο κεφάλαιο αναλύει το φαινόμενο του εκφοβισμού καθώς και την πρόσφατη υποκατηγορία του (cyberbullying) κι αναφέρεται στις πολιτικές αντιμετώπισής του.

Το πέμπτο κεφάλαιο του βιβλίου συγκροτείται από τις έννοιες της σχολικής διαμεσολάβησης καθεαυτής, την ένταξή της στο σχολικό περιβάλλον, τα πλεονεκτήματα απ’την εφαρμογή της. Συνοδεύεται η ανάλυση αυτή από ερευνητικά αποτελέσματα των αποκαταστατικών διαδικασιών και της διαμεσολάβησης καθώς και από άλλα αναλυτικότερα ερευνητικά αποτελέσματα αξιολόγησης.

Στην Ελλάδα, τα σχολεία που έχουν υιοθετήσει πρακτικές σχολικής διαμεσολάβησης είναι ακόμα μικρού αριθμού. Αναφέρει η συγγραφέας την χαρακτηριστική περίπτωση της πιλοτικής εφαρμογής της σχολικής διαμεσολάβησης στο Πειραματικό Γυμνάσιο Ιωνιδείου. Στη συνέχεια, αναλύεται η μεθοδολογία και υλοποίησή του αλλά και η αποτίμησή του συνολικά. Το έκτο κεφάλαιο κλείνει με τις προοπτικές του θεσμού στην ελληνική σχολική πραγματικότητα αλλά και τη συνδρομή του Έλληνα εκπαιδευτικού στο θεσμό.

Αντί επιλόγου, η Βάσω Αρτινοπούλου μάς παραθέτει πολύτιμα παραρτήματα με ορισμούς σχετικούς με τη σχολική διαμεσολάβηση, τις αρχές της διαδικασίας, τις δεξιότητες του μαθητή-διαμεσολαβητή, τις τεχνικές καθώς και ορισμούς που συναντώνται στο σύγγραμμα. Το βιβλίο αυτό, με τη συνεργασία των Χριστίνα Καλαβρή και Ηρώ Μιχαήλ εκδόθηκε το 2010 απ’τη Νομική Βιβλιοθήκη.

Leave a reply

newspaper templates - theme rewards