Κτηνιατρική διαμεσολάβηση

Η κτηνιατρική διαμεσολάβηση είναι μια εξωδικαστική, εθελοντική, απόρρητη και εχέμυθη διαδικασία που παρέχεται στα πλαίσια του Νόμου για τη Διαμεσολάβηση (Ν.4640/2020).    

Η κτηνιατρική διαμεσολάβηση απευθύνεται σε όλους τους θεράποντες της Κτηνιατρικής Επιστήμης, ήτοι Κτηνιάτρους, Κτηνιατρικές Κλινικές και Κτηνιατρεία, τους βοηθούς και συνεργάτες των κτηνιάτρων (νοσοκόμους, κλπ). Επιπρόσθετα, η κτηνιατρική διαμεσολάβηση απευθύνεται σε όλους τους ιδιοκτήτες και κατόχους ζώων που διάβηκαν το κατώφλι κάποιου Κτηνιατρείου ή Κλινικής και δημιουργήθηκε κάποιο πρόβλημα. Τέλος, η διαδικασία της κτηνιατρικής διαμεσολάβησης (με την ευρύτερη έννοιά της) θα μπορούσε να είναι ευεργετική και σε περιπτώσεις ιδιοκτητών ζώων όπου το ζώο του ενός επιτέθηκε στο ζώο του άλλου ιδιοκτήτη ή ακόμη και σε κάποιον περαστικό. Αν πρόκειται για αδέσποτο ζώο, ευθύνη έχει ο Δήμος σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

 Με την κτηνιατρική διαμεσολάβηση δημιουργούνται τα εχέγγυα για επίλυση της διαφοράς με ταχύτητα, ακρίβεια και γνώμονα το συμφέρον των εμπλεκόμενων πλευρών. Αξιοποιούνται στο έπακρο η ευελιξία της διαδικασίας καθώς και οι πραγματικές ανάγκες των μερών. Αποφεύγεται η χρόνια ταλαιπωρία της προσφυγής στα δικαστήρια και αυτό αποβαίνει σωτήριο τόσο για τους ταλαιπωρημένους ιδιοκτήτες των ζώων (που μπορεί για παράδειγμα να έχασαν το ζώο τους) όσο και για τον/τους Κτηνιάτρους αφού διασφαλίζεται και προστατεύεται η φήμη και το όνομά τους.

 Όπως προαναφέρθηκε, η διαμεσολάβηση είναι διαδικασία εθελοντική: αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει και οι δύο (ή και περισσότερες) θιγόμενες πλευρές να είναι δεκτικές στην εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς τους. Πρακτικά, ο διαμεσολαβητής ‘ακούει’ και τις δύο εμπλεκόμενες στο πρόβλημα πλευρές. Η αμεροληψία και η ουδετερότητά του αλλά και οι ειδικές δεξιότητές του εξασφαλίζουν ότι θα υπάρχει ένα ασφαλές περιβάλλον ανάλυσης του προβλήματος που έχει προκύψει. Σ’αυτό το περιβάλλον θα επιχειρηθεί η εύρεση κοινών πεδίων σύγκλισης των συμφερόντων των δύο πλευρών. Αυτό είναι πολύ πιο εύκολο να επιτευχθεί στα πλαίσια αυτά της διαμεσολάβησης παρά σε μακροχρόνιους δικαστικούς αγώνες.

Στην κτηνιατρική διαμεσολάβηση μπορούν, από την πλευρά των ιδιοκτητών ζώων, να υπαχθούν οι ακόλουθες περιπτώσεις ενδεικτικά: κακή παροχή υπηρεσιών από τον Κτηνίατρο ή την Κλινική, το ύψος της αμοιβής που μου ‘χρέωσαν’, αμέλεια του Κτηνιάτρου ή των βοηθών του (πχ: νοσοκόμων). Επίσης, η διαδικασία της διαμεσολάβησης είναι ίσως η καλύτερη λύση αν ο ιδιοκτήτης ζώου επιζητά: αποζημίωση ή επιστροφή χρημάτων, τη συγγνώμη του Κτηνιάτρου, σωστή μεταχείριση του ζώου μου, κλπ.

Ο Κτηνίατρος είναι επιστήμονας, θεράπων της Κτηνιατρικής Επιστήμης: μιας επιστήμης δύσκολης που απαιτεί πολλή ακρίβεια, υπομονή, γνώση. Ας επιχειρήσουμε να προβάλλουμε ένα παράδειγμα: κάποια εγχείρηση ζώου μπορεί να μην έχει θετική έκβαση κι αυτό να μην οφείλεται σε λάθος χειρισμούς του Κτηνίατρου. Μέσα από τη διαμεσολάβηση, ο Κτηνίατρος έχει τη δυνατότητα να εξηγήσει στην άλλη πλευρά (δλδ, στον ιδιοκτήτη του ζώου) ότι δεν ήταν δικό του λάθος η αποτυχημένη εγχείρηση. Μέσα από τη διαδικασία αυτή, ο Κτηνίατρος προστατεύει τη φήμη του και το όνομά του αφού η διαδικασία της διαμεσολάβησης διεξάγεται μέσα σε ασφαλές περιβάλλον, είναι απόρρητη και εχέμυθη.

Η συμφωνία είναι αποτέλεσμα διαλόγου και προασπίζει τα συμφέροντα και των δύο (ή περισσότερων) πλευρών. Αν κάποιο απ'τα μέρη επιθυμεί, μπορεί να καταθέσει τη συμφωνία στο Πρωτοδικείο και να γίνει τίτλος εκτελεστός όπως, άλλωστε, αναφέρει και ο Νόμος 4640/2019 στο άρθρο 8§2 (Εκτελεστότητα των συμφωνιών που προκύπτουν από τη διαμεσολάβηση).

newspaper templates - theme rewards