Διαμεσολάβηση και Ψυχολογία

Η Ψυχολογία είναι η επιστήμη που, μεταξύ άλλων, μελετά την ανθρώπινη συμπεριφορά. Η Διαμεσολάβηση είναι ένας εναλλακτικός τρόπος επίλυσης διαφορών και, άρα, δεν μπορεί περιοριστεί στην τεχνική έννοια του όρου ‘επιστήμη’ καθότι το αντικείμενό της διαχέεται, εμπεριέχει και αγγίζει πεδία που ανήκουν σε διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς. Χρησιμοποιεί αρκετά εργαλεία και αρχές που συναντά κανείς στην Ψυχολογία, με πιο σημαντική αυτή της ενσυναίσθησης.
Ο διαμεσολαβητής δεν είναι ψυχολόγος. Κι ο ψυχολόγος δεν είναι διαμεσολαβητής. Το ένα δεν είναι υποκατάστατο του άλλου. Δηλαδή, η διαμεσολάβηση δεν είναι ψυχολογική υποστήριξη και η ψυχολογία δεν είναι τρόπος επίλυσης μιας διαφοράς με γνώμονα το κοινό συμφέρον. Θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε τη διαμεσολάβηση και την ψυχολογία σαν δυο κύκλους που ένα τμήμα τους αγγίζει το άλλο.

newspaper templates - theme rewards