Ιατρικές υποθέσεις στη Διαμεσολάβηση

Στην ιατρική διαμεσολάβηση υπάγονται υποθέσεις που αφορούν, κατά κύριο λόγο, διαφορές μεταξύ νοσηλευτικών ιδρυμάτων, γιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού και ασθενών. Μπορούν, όμως, ακόμη να υπαχθούν διαφορές μεταξύ συναδέλφων κάποιου ιδρύματος υγείας ή και επαγγελματιών υγείας. Είναι μια διαδικασία εξαιρετικά ουσιαστική που μπορεί να έχει πολλαπλά οφέλη. Μερικά παραδείγματα υποθέσεων που μπορούν να επιλυθούν με τη διαδικασία της ιατρικής διαμεσολάβησης είναι: τυχόν σφάλμα του γιατρού κατά τη διάγνωση ασθένειας, σφάλματα στο εγχειρητικό στάδιο, λανθασμένη θεραπευτική αγωγή, έλλειψη ενημέρωσης των συγγενών (ή και του ασθενούς) για τους κινδύνους ή πιθανές επιπλοκές από την αγωγή ή την ιατρική πράξη, κλπ.

Η ιατρική διαμεσολάβηση μπορεί αποτελεσματικά να βοηθήσει τα μέρη να επιλύσουν ιδιαίτερα δύσκολες και συναισθηματικά φορτισμένες συγκρούσεις. Βοηθά τα μέρη να αντιληφθούν την πραγματική ουσία της διαφοράς χωρίς να θιγούν τα συμφέροντα ή να πληγεί η αξιοπρέπεια και η προσωπικότητα των μερών.

H υπόθεση δεν δημοσιοποιείται. Έτσι, ο ιατρός ή το νοσοκομείο εκτίθεται λιγότερο δημόσια, προστατεύοντας την επαγγελματική του φήμη, η οποία μπορεί να πληγεί άσχετα με το τυχόν δικονομικό αποτέλεσμα. Επίσης, επέρχεται λύτρωση (οικονομική και συναισθηματική) για τον ζημιωθέντα και την οικογένειά του που με τη διαμεσολάβηση προσπερνούν το συναισθηματικά δυσβάσταχτο κι επίπονο μονοπάτι μιας χρόνιας δικαστικής διαμάχης.

 
Σε μια ιατρική διαμεσολάβηση υπάρχει ιδιαίτερα βαρύ κλίμα, με πολλά έντονα αρνητικά συναισθήματα. Οι ασθενείς (ή οι συγγενείς τους) που παρευρίσκονται στη διαδικασία αρχίζουν να νιώθουν άνετα, αφού υπάρχει κάποιος ανεξάρτητος τρίτος (ο διαμεσολαβητής) που μπορεί να αντιληφθεί και να κατανοήσει τα συναισθήματά τους. Επίσης, ο διαμεσολαβητής βοηθά τα μέρη να "ακουστούν", να καταθέσουν τις απόψεις τους ελεύθερα, μέσα στο ασφαλές περιβάλλον της διαδικασίας. Το απόρρητο, η τήρηση της εμπιστευτικότητας αλλά και της εχεμύθειας ωφελεί και τα νοσηλευτικά ιδρύματα αφού προστατεύει και την εικόνα τους.
Η διαδικασία της ιατρικής διαμεσολάβησης είναι πραγματικά μια αλλαγή τρόπου σκέψης, καθώς βοηθάει τα μέρη να δουν την πραγματική ουσία της διαφοράς. Προσεγγίζει ευαίσθητα θέματα με εξαιρετικά διακριτικό και καταπραϋντικό τρόπο, με απόλυτη εχεμύθεια και ασφάλεια. Η ευελιξία της διαδικασίας και οι δεξιότητες του διαμεσολαβητή την καθιστούν ως ένα πραγματικά μοναδικό εργαλείο επίλυσης διαφορών ιατρικής φύσης.

newspaper templates - theme rewards