Εμπόριο και διαμεσολάβηση

Με τη διαμεσολάβηση μπορεί να επιλυθεί μια εμπορική διαφορά με ταχύτητα, ακρίβεια και γνώμονα το συμφέρον των δύο πλευρών. Αξιοποιούνται η ευελιξία της διαδικασίας καθώς και τα πραγματικά συμφέροντα των μερών. Αποφεύγεται η χρόνια ταλαιπωρία της προσφυγής στα δικαστήρια και αυτό αποβαίνει σωτήριο στις ταλαιπωρημένες επιχειρήσεις. Η ταχύτητα της διαδικασίας την καθιστά σπουδαίο εργαλείο για επιχειρηματίες κι εμπόρους που κινδυνεύουν κι ο χρόνος είναι το παν για τις επιχειρήσεις τους.
Η υπαγωγή μιας εμπορικής διαφοράς στη διαμεσολάβηση έχει ευεργετικά αποτελέσματα και ως προς τη φήμη των επιχειρήσεων. Μέσα στο ασφαλές περιβάλλον της διαδικασίας, της εμπιστευτικότητας και της απόλυτης εχεμύθειας, τα μέρη εστιάζουν στην ουσία της διαφοράς τους προσπαθώντας να την επιλύσουν με βάση το συμφέρον τους. Αποφεύγεται η εμμονική εστίαση και προάγεται ο διάλογος, η ανίχνευση και η εξερεύνηση επιλογών και προοπτικών που θα βοηθήσει και τα δύο μέρη. Μακρυά απ'τα φώτα της δημοσιότητας, τα μέρη προστατεύουν τη φήμη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής τους και αποφασίζουν οι ίδιοι για το μέλλον της διαφοράς τους.
Η συμφωνία είναι αποτέλεσμα διαλόγου και προασπίζει τα συμφέροντα και των δύο επιχειρήσεων/πλευρών. Αν κάποιο απ'τα μέρη επιθυμεί, μπορεί να καταθέσει τη συμφωνία στο Πρωτοδικείο και να γίνει τίτλος εκτελεστός.

newspaper templates - theme rewards