Δικηγόρος στη διαμεσολάβηση

Σε μια διαμεσολάβηση η παρουσία των νομικών παραστατών είναι, σχεδόν αποκλειστικά, υποχρεωτική όπως προκύπτει και απ'τον νόμο 4512/2018. Οι δικηγόροι παρίσταται καθ'όλη τη διάρκεια της διαδικασίας (απ'το προκαταρκτικό στάδιο ακόμα) με σκοπό την προάσπιση των συμφερόντων των πελατών τους που θα λάβουν μέρος στη διαδικασία της διαμεσολάβησης. Ειδικά αυτή την δύσκολη περίοδο που βιώνουμε, η διαμεσολάβηση είναι υπαρκτά και πρακτικά η μόνη λύση και οι δικηγόροι έχουν τη δυνατότητα και την ευκαιρία να σταθούν και να συμπορευτούν με τους διαμεσολαβητές ενημερώνοντας τους πελάτες τους για την ύπαρξη του θεσμού και τη δυνατότητα (ή μη) υπαγωγής της ανακύπτουσας υπόθεσης στη διαμεσολάβηση.
Ο δικηγόρος, συμμετέχοντας στη διαδικασία απ'την αρχή της, βοηθά τον πελάτη του καίρια, προστατεύοντας τα συμφέροντά του. Προκαταρκτικά, φροντίζει να δώσει στον διαμεσολαβητή όσα έγγραφα μπορούν να ρίξουν φως κι αφορούν την συγκεκριμένη υπόθεση που πρόκειται να υπαχθεί στη διαμεσολάβηση. Όταν η διαμεσολάβηση λάβει χώρα, ο νομικός παραστάτης κάνει (κι αυτός) μια εναρκτήρια δήλωση-τοποθέτηση. Στη συνέχεια, καθώς θα ξεκινήσουν οι κατ'ιδίαν συναντήσεις με τον διαμεσολαβητή, ο ρόλος του είναι να βοηθά τον πελάτη του ν'αντιληφθεί τι τον συμφέρει, πώς να κινηθεί, σε ποια σημεία να εφιστήσει την προσοχή. Αν στο τέλος, επιτευχθεί συμφωνία, ο δικηγόρος οφείλει να συντάξει μαζί με τον δικηγόρο της άλλης πλευράς το συμφωνητικό και να το υπογράψει.
Σε μια διαμεσολάβηση, ο νομικός παραστάτης δεν είναι μια φιγούρα δευτερεύουσα. Είναι άκρως απαραίτητος ο ρόλος του καθώς και η συμμετοχή του. Είναι ο μόνος που μπορεί να παράσχει νομικές συμβουλές στον πελάτη του κι άρα να τον καθοδηγήσει με τέτοιο τρόπο που να είναι δημιουργικός ως προς τη διαδικασία αλλά και προασπιστικός ως προς τα συμφέροντα του πελάτη του. Δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει μια διαμεσολάβηση χωρίς την ενεργή συμμετοχή του νομικού παραστάτη. Επίσης, η θέση του νομικού παραστάτη είναι ύψιστης σημασίας καθότι ο δικηγόρος είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο μέρος και τον διαμεσολαβητή.
Εκτός απ'την πληρωμή του διαμεσολαβητή, τα μέρη έχουν υποχρέωση να πληρώσουν τους δικηγόρους τους για την παρουσία και τις συμβουλές τους. Το ποσό αυτό καθορίζεται ελεύθερα: όσο συμφωνήσει ο κάθε δικηγόρος με τον πελάτη του. Είναι καθαρά θέμα της μεταξύ τους συμφωνίας

Οι φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης των διαμεσολαβητών (βλ. και το π.δ. 123/2011) παρέχουν υπηρεσίες βασικής εκπαίδευσης ή και μετεκπαίδευσης στους υποψήφιους διαμεσολαβητές για την απόκτηση των αναγκαίων για τη διαμεσολάβηση γνώσεων και δεξιοτήτων. Φορέας εκπαίδευσης μπορεί να είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 198 του Ν.4512/2018. Για να διαπιστευτεί ένας δικηγόρος ως διαμεσολαβητής οφείλει να παρακολουθήσει ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα διάρκειας τουλάχιστον 80 ωρών σε φορέα κατάρτισης κι εκπαίδευσης διαμεσολαβητών και κατόπιν να δώσει τις εξετάσεις όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 202 "Διαπίστευση διαμεσολαβητών" του ιδίου νόμου.

Για τη διαμεσολάβηση αρχικά ίσχυσε ο Ν.3898/2010 ο οποίος έπαυσε να ισχύει (παρ'εκτός του άρθρου 1) όταν ψηφίστηκε ο Ν.4512/2018, ο οποίος ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (βλ. και ΦΕΚ Τεύχος Α' 5/17.01.2018) εκτός του άρθρου για την υποχρεωτικότητα (άρθρο 182) που θα αρχίσει να ισχύει από μέσα Σεπτεμβρίου 2019.

newspaper templates - theme rewards