Υποβοήθηση συμφωνιών

Η υποβοήθηση συμφωνιών (deal facilitation) είναι η δραστηριότητα που διευκολύνει το έργο δύο ή περισσότερων μερών κι έχει ως σκοπό να τα βοηθήσει να φτάσουν σε συμφωνία κοινά αποδεκτή απ'όλους.
Ο deal facilitator είναι ένα τρίτο πρόσωπο με κατάλληλες δεξιότητες, ανεξάρτητο και ουδέτερο, που αναλαμβάνει να βρει τα ξεχωριστά συμφέροντα των μερών, να ανακαλύψει τα πεδία πιθανής συνεννόησης και να πραγματοποιήσει ενέργειες προς την υποβοήθηση δημιουργίας βάσης για συμφωνία.
Σαν ουδέτερος κι ανεξάρτητος τρίτος, μπορεί να δει τα πράγματα αντικειμενικά, χωρίς να είναι συναισθηματικά επηρεασμένος. Μπορεί, με τις δεξιότητες που έχει αναπτύξει, να βάλει τα μέρη στη λογική του δημιουργικού διαλόγου, να δουλέψουν όλοι πιο αποτελεσματικά και με στόχο την από κοινού ανάπτυξη ιδεών που θα ενισχύσουν τα συμφέροντά τους. Ο deal facilitator φωτίζει τις πτυχές και τα σημεία που είναι το κλειδί για την επίτευξη συμφωνίας, στρέφοντας την προσοχή και προτρέποντας τα μέρη να κοιτάξουν προς το μέλλον αφήνοντας πίσω τους εμμονικές στάσεις που δεν έχουν κάτι να προσφέρουν σε κανένα από τα μέρη.
Ο deal facilitator είναι το κλειδί για την υποβοήθηση της συμφωνίας. Πρέπει να είναι ανεξάρτητος, αμερόληπτος κι ουδέτερος. Άρα, λοιπόν, τα μέρη είναι ελεύθερα να τον επιλέξουν. Πρέπει δηλαδή να είναι σύμφωνοι -ως προς το πρόσωπο του deal facilitator- όλοι όσοι συμμετέχουν στην προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας. Κατ'αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται πως θα υπάρχει έντιμος, ειλικρινής διάλογος χωρίς να κλονίζεται η εμπιστοσύνη κάποιου μέρους ως προς το πρόσωπο του προσώπου που έχει επιλεχθεί για την υποβοήθηση της συμφωνίας.
Η διαμεσολάβηση είναι μια διαρθρωμένη διαδικασία που έχει αποτυπωθεί νομικά τόσο με τον Ν.3898/2010 όσο και με τον 4512/2018. Μέσα σε μία διαμεσολάβηση υπάρχουν συγκεκριμένα στάδια και κάποιοι κανόνες που διέπουν την διαδικασία. Από την άλλη πλευρά, στην υποβοήθηση συμφωνιών δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο κατοχύρωσης. Ο deal facilitator συντονίζει και βοηθά τα μέρη με όποιο τρόπο αυτός κρίνει ως καλύτερο, σύμφωνα πάντα και με την επαγγελματική του εμπειρία. Επίσης, με την υποβοήθηση συμφωνιών δεν δύναται να αποκτήσει εκτελεστότητα το όποιο κείμενο ή έγγραφο συμφωνηθεί. Η αποτύπωση της συμφωνίας έχει εντελώς ιδιωτικό χαρακτήρα δίχως την δυνατότητα απόκτησης εκτελεστότητας του εγγράφου.

newspaper templates - theme rewards