Προαίρεση (τα σύντομα #3)

Προαίρεση (τα σύντομα #3)

Το (τουλάχιστον) 60% των νέων εντολέων που διάβηκαν την πόρτα του γραφείου μας γνώριζε ως ένα βαθμό για τη διαμεσολάβηση.
Από αυτό το 60%, τουλάχιστον το 50-60 % μας ζήτησε να λύσουμε τις υποθέσεις τους ‘όσο γίνεται πιο ανώδυνα’, ήτοι εξωδίκως.

Από τις υποθέσεις που ακολούθησαν εξώδικο τρόπο διευθέτησης (διαπραγματεύσεις-διαμεσολάβηση-υποβοήθηση συμφωνιών), όλες (το 100 %) απέδωσαν καρπούς δημιουργώντας συμφωνίες αμφότερα αποδεκτές για τα μέρη της διαφοράς.

Η κοινωνική ειρήνη είναι συνάρτηση και της δικής μας προαίρεσης σε μεγάλο βαθμό.

Τραπεζική διαμεσολάβηση και κόκκινα δάνεια

Τραπεζική διαμεσολάβηση και κόκκινα δάνεια

Κάποτε το να ‘πάρεις’ δάνειο από την τράπεζα ήταν κάτι σύνηθες. Επίσης σύνηθες ήταν –κάποτε- και να το αποπληρώνεις. Η αγορά κινούνταν, υπήρχαν έσοδα, υπήρχε αποθεματικό, βοηθούσαν ίσως και φιλικά του δανειολήπτη πρόσωπα. Κάτι τέτοιο πλέον φαντάζει ουτοπικό. Με αργούς αλλά σταθερούς ρυθμούς, οι δανειολήπτες πλέον βλέπουν τα αποθεματικά τους να στερεύουν (αν δεν έχουν… Continue Reading

newspaper templates - theme rewards